Dirky a knofliky

-1 dirka
-1 knoflik
-1 druk
10 – 30,-
5 – 15,-
od 30,